St. Crossbill Guides

Stichting Crossbill Guides heeft als non-profit organisatie het doel publieksbetrokkenheid bij natuur en natuurbescherming te vergroten. Met veel plezier werk ik mee aan de PR en Marketing van hun eerste twee Nederlandse natuurroute gidsen met bijbehorende (gratis) routeapp over de Veluwe en de Wadden.

Uit de duizenden kilometers paden heeft schrijver Dirk Hilbers de mooiste wandel en fietsroutes samengesteld. De routes zijn zo gemaakt dat de gebruiker de grootst mogelijke diversiteit aan flora en fauna kan zien. De routes zijn ook te lopen en te fietsen met behulp van de routeapp, die je helpt om flora en fauna zelf te vinden. Anders dan enige andere app geeft hij informatie over het voorkomen van planten en dieren in het betreffende seizoen dat je de route loopt. Met de ‘in-app’ veldgids met foto’s, herkennings- en waarnemingstips kun je je route bovendien zo samenstellen dat je alleen berichten over de onderwerpen krijgt die jij interessant vindt. (2016-2019)

Lees meer over deze en andere natuurgidsen op www.crossbillguides.org