Museum Arnhem

In 2020/2021 vond de slot expositie Living, Forgiving, Remembering plaats in de Walburgiskerk in Arnhem, de tijdelijke expostieruimte van Museum Arnhem. Rondom de tentoonstelling was een evenementenprogramma ontwikkeld dat plaatsvond in én buiten De Kerk. Als projectleider werkte ik mee aan de totstandkoming ervan door het geven van sturing en ondersteuning op de events, de expositie, communicatie, het bewaken van planningen, draaiboeken en begroting. Daartoe zocht ik de samenwerking met betrokken afdelingen en culturele partners in de stad op.

Living, Forgiving, Remembering was een zinvolle thematische tentoonstelling met werken van 12 internationale kunstenaars over verzoening, het overbruggen van tegenstellingen, vergeving, troost, tolerantie, herinneren en migratie.  Zodanig mooi en zinvol dat we hebben mogen genieten van een ruime aandacht van publiek en media.

In de kerk vonden de afgelopen 2 jaar verschillende presentaties, performances, discussieavonden, concerten en lezingen plaats met de focus op experiment, vernieuwing en innovatie. Er waren tentoonstellingen over onder andere feminisme, body positivity en klimaatongelijkheid, altijd vanuit het oogpunt maatschappij en samenleving.

Deze bijzonder interessante programmalijn wordt doorgetrokken in het schitterend verbouwde en vernieuwde Museum Arnhem aan de Utrechtseweg wat in het voorjaar van 2022 geopend wordt.

www.museumarnhem.nl