JONGleren in het verkeer

Bureau de Groot Volkert werkt aan projecten die gaan over verkeer en verkeerseducatie. Een daarvan is JONGleren in het verkeer, een educatief programma over verkeer voor de allerkleinsten. Ik verzorg de werving en de planning van dit project en ik ben blij hierdoor bij te dragen aan de veiligheid van kinderen in het verkeer!

Kinderen van twee tot zes jaar nemen niet of nauwelijks zelfstandig deel aan het verkeer. Maar deze kinderen ontwikkelen al wel gewoontes in het verkeer. Daarom is het van groot belang om deze kinderen een passend educatief programma te bieden en de ouders hierin mee te nemen. Het project Jongleren in het verkeer gaat over gedrag in het verkeer en de verkeersopvoeding van peuters en kleuters. Dankzij subsidie kunnen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1& 2 van basisscholen kosteloos gebruik maken van Jongleren in het verkeer.  (2016-heden).

Meer lezen?  www.jonglereninhetverkeer.nl